13.11.2010

Maybe it is not the Rubicon

Może to i nie Rubikon

Dziś przekroczyłem "pięćdziesiątkę", może to i nie Rubikon, ale 51 blog zagościł na moim indeksie.

Today,  I exceeded "fifty", maybe it wasn't passing the Rubicon, but the 51th Polish haiku blog finally is settled in my index.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz