07.11.2010

Projekt Archiwum Polskiego Haiku

Jestem w trakcie realizacji projektu, którego celem jest stworzenie miejsca, zawierającego możliwie najwięcej informacji dotyczących haiku. Blog HAIKU DIRECTORY stanowi przestrzeń, w której planuję umieścić między innymi bazę polskich haiku. Przyczyni się to do łatwiejszego dostępu do współczesnych utworów, oraz pozwoli zatrzymać tę minimalistyczną poezję dla przyszłych odbiorców. Kształt archiwum będzie przypominał elektroniczną bibliotekę, która byłaby budowana latami.

Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich osób piszących haiku, aby przysyłali mi swoje, gdziekolwiek opublikowane utwory (wersje polskie i obcojęzyczne) na adres lechszeg@gmail.com.Wasz udział w tym przedsięwzięciu jest niezbędny, gdyż tylko w ten sposób może powstać znaczący nie tylko dla Polaków zbiór poezji haiku. Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich chętnych.

Projekt zostanie zrealizowany tylko w przypadku, jeśli wzbudzi zainteresowanie szerokiego grona autorów.

Uprzejmie proszę o dzielenie się uwagami dotyczącymi powyższego zamierzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz